PTTO HİZMETLERİ

 

Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin Görev ve Sorumlulukları

 

Ulusal ve uluslararası araştırma destek programları hakkında araştırmacıları bilgilendirmek (web sitesi, aylık bülten, toplantılar, seminerler vb.),

 {C}Proje başvuru tarihlerini duyurmak,

Projelere, destek programına özgü formatın yanı sıra proje konusundan bağımsız olarak, özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik gibi konularda önerilerde bulunmak,

 {C}Projenin kapsamının en doğru destek programına yönlendirilmesi için araştırmacıları bilgilendirmek,

Proje önerisi ve değerlendirme aşamasında destek alınacak/alınan kurum ile gerektiğinde iletişimde olmak ve koordinasyonu sağlamak,

Araştırmacıların öncelikle dünyayı ve toplumu ilgilendiren başlıca sorunları ilgilendiren konularda yenileşimci (inovatif) çözümler bulmayı hedefleyen proje önerileri sunmaları için farkındalık yaratmak,

Farklı disiplinlerdeki kişileri toplantılar ile bir araya getirerek disiplinler arası çalışmalar yapılması için öncü ve yönlendirici olmak,

Proje destek programları hakkında ilgili destek programının temsilcileri tarafından verilecek eğitimler (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, National Science Foundation vb.) düzenlemek,

Uluslararası başarı sağlamış yurt içi veya yurt dışındaki bilim insanlarını, tamamladıkları başarılı araştırma projelerini ve bu bağlamdaki tecrübelerini aktarmaları için seminer ve konferanslar düzenlemek