YÖNETİM

 
Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Kurum Koordinatörü
 
 
 
                   Doç. Dr. Murat YILDIZ

Modül 1 Sorumlusu (Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri)

Modül 3 Sorumlusu (Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri, Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

E-Posta    yildiz@kmu.edu.tr

Telefon    0338 226 2000 (2158)

  

 


Koordinatör Yardımcısı
 
 
                    

                     Fen ve Mühendislik Bilimleri Sorumlusu 

Modül 1 Sorumlusu (Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri)

Modül 2 Sorumlusu (Ulusal ve Uluslar arası Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler)


E-Posta  

Telefon    0338 226 2000 

 

Koordinatör Yardımcısı
 
 
       

                     Sosyal Bilimler Sorumlusu 

Modül 1 Sorumlusu (Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri)

Modül 4 Sorumlusu (Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri)

Modül 5 Sorumlusu (Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri)


E-Posta  

Telefon    0338 226 2000 

 

 

U z m a n
 
 
                      Uzm.Mehmet SAYIN

                     

 


E-Posta     msayin@kmu.edu.tr

Telefon     0338 226 2000 (2212)

 

Bilgisayar İşletmeni
 
 
                                Ayşe TAŞTEKİN

E-Posta    aysebac@kmu.edu.tr

Telefon    0338 226 2200 (2212)